آرشیو ویدئو

0E9A4750

آقچه لی: در ست های دوم و سوم اشتباهات فردی زیادی داشتیم/ ویدئو

145
ادامه مطلب
بهروز عطائی

عطایی: با تجربه خود توانستیم ترکمنستان را شکست دهیم/ ویدئو

103
ادامه مطلب
بهروز عطائی

عطایی: برنامه های خود را از همین مرحله اول آغاز می کنیم/ ویدئو

205
ادامه مطلب
ايوان زايتسف

مصاحبه با بازیکنان ایتالیا پیش از ترک تهران/ ویدئو

1321
ادامه مطلب
JVID9990

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین پیش از ترک تهران/ ویدئو

965
ادامه مطلب
5C7A0474

مصاحبه با بازیکنان صربستان پیش از ترک تهران/ ویدئو

854
ادامه مطلب
JVID9712

مصاحبه با داوران لیگ جهانی پیش از ترک تهران/ ویدئو

387
ادامه مطلب
5C7A1362

ایران – آرژانتین از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1395
ادامه مطلب
BO5I8384

مصاحبه با تماشاگران بعد از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

547
ادامه مطلب
JVID9360

مصاحبه با بازیکنان ایران و آرژانتین بعد بازی/ ویدئو

830
ادامه مطلب
BO5I8529

خلاصه بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

259
ادامه مطلب
JVID9776

مصاحبه با تماشاگران در حین بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

928
ادامه مطلب
5C7A0401

مصاحبه با هنرمندان در بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

1092
ادامه مطلب
JVID8987

ایتالیا – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

761
ادامه مطلب
5C7A0101

نشست خبری بعد از بازی صربستان – ایتالیا/ ویدئو

717
ادامه مطلب
JVID9095

ورود تیم های ایران و آرژانتین به سالن/ ویدئو

1128
ادامه مطلب
5C7A0102

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایتالیا و صربستان/ ویدئو

667
ادامه مطلب
5C7A0198

خلاصه بازی ایتالیا – صربستان/ ویدئو

545
ادامه مطلب