آرشیو ویدئو

NAJB0730

نشست خبری بعد از بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

411
ادامه مطلب
havadaran2

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

521
ادامه مطلب
rakhtkan1

تصاویری از رختکن تیم ملی قبل از بازی با ایتالیا/ ویدئو

894
ادامه مطلب
NAJB0589

خلاصه بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

426
ادامه مطلب
NAJB9868

ایران – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1213
ادامه مطلب
JVID7832

نشست خبری بعد از بازی ایران و صربستان/ ویدئو

695
ادامه مطلب
JVID7800

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و صربستان/ ویدئو

647
ادامه مطلب
JVID7403

مصاحبه با هنرمندان و تماشاگران در بازی ایران و صربستان/ ویدئو

538
ادامه مطلب
JVID5692

مصاحبه بازیکنان ایتالیا و آرژانتین بعد از بازی/ ویدئو

438
ادامه مطلب
NAJB0022

خلاصه بازی ایران – صربستان/ ویدئو

722
ادامه مطلب
ايوان زايتسف

ایتالیا – آرژانتین از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

332
ادامه مطلب
NAJB1903

خلاصه دیدار ایتالیا و آرژانتین/ ویدئو

537
ادامه مطلب
JVID6266

ورود تیم های ایران و صربستان به سالن/ ویدئو

686
ادامه مطلب
Rakhtkan

تصاویری از رختکن تیم ملی قبل از بازی با صربستان/ ویدئو

429
ادامه مطلب
ser

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران و صربستان/ ویدئو

489
ادامه مطلب
0Q1A2541

آخرین تمرین تیم ملی ایران با حضور اصحاب رسانه/ ویدئو

499
ادامه مطلب
Azadi12000CapacityhallispackedupwiththeenthusiastfansofIran

در حاشیه آماده سازی سالن ۱۲ هزاری نفری/ ویدئو

399
ادامه مطلب
Team Serbia during national anthem ceremony

صرب ها هم رسیدند/ ویدئو

344
ادامه مطلب