آرشیو ویدئو

5C7A0401

مصاحبه با هنرمندان در بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

1365
ادامه مطلب
JVID8987

ایتالیا – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1030
ادامه مطلب
5C7A0101

نشست خبری بعد از بازی صربستان – ایتالیا/ ویدئو

984
ادامه مطلب
JVID9095

ورود تیم های ایران و آرژانتین به سالن/ ویدئو

1379
ادامه مطلب
5C7A0102

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایتالیا و صربستان/ ویدئو

934
ادامه مطلب
5C7A0198

خلاصه بازی ایتالیا – صربستان/ ویدئو

805
ادامه مطلب
Rakhtkan3

رختکن تیم ملی قبل از بازی با آرژانتین/ ویدئو

796
ادامه مطلب
NAJB0832

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

691
ادامه مطلب
JVID8547

ایران – ایتالیا از نگاه ۳۰۶۰ / ویدئو

792
ادامه مطلب
NAJB0632

آرژانتین – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

576
ادامه مطلب
NAJB0826

مصاحبه با تماشاگران بعد از بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

638
ادامه مطلب
JVID8718

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و ایتالیا بعد از بازی/ ویدئو

570
ادامه مطلب
JVID8913

نشست خبری بعد از بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

648
ادامه مطلب
NAJB1581

مصاحبه با هنرمندان در حین بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

663
ادامه مطلب
NAJB0851

مصاحبه با تماشاگران در حین بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

648
ادامه مطلب
NAJB1339

خلاصه بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

772
ادامه مطلب
JVID7845

ورود تیم های ایران و ایتالیا به سالن/ ویدئو

1105
ادامه مطلب
NAJB0283

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین و صربستان بعد از بازی/ ویدئو

806
ادامه مطلب