آرشیو ویدئو

0E9A5882

اسفندیار: هنگ کنگ را دست کم نگرفتیم/ ویدئو

315
ادامه مطلب
0E9A5843

عطایی: برای هر حریفی برنامه ای داریم/ ویدئو

244
ادامه مطلب
بهروز عطائی

عطایی: اجازه عرض اندام به قطری ها ندادیم/ ویدئو

288
ادامه مطلب
0E9A5882

عینی: با همدلی و گوش کردن به دستورات کادر فنی پیروز شدیم/ ویدئو

389
ادامه مطلب
0E9A3991

موسوی: در دفاع روی تور و اسپک خیلی خوب بودیم/ ویدئو

445
ادامه مطلب
0E9A3470

طلوع کیان: بازی با قطر سخت ترین مسابقه در دور اول است/ ویدئو

315
ادامه مطلب
0E9A4750

آقچه لی: در ست های دوم و سوم اشتباهات فردی زیادی داشتیم/ ویدئو

347
ادامه مطلب
بهروز عطائی

عطایی: با تجربه خود توانستیم ترکمنستان را شکست دهیم/ ویدئو

297
ادامه مطلب
بهروز عطائی

عطایی: برنامه های خود را از همین مرحله اول آغاز می کنیم/ ویدئو

403
ادامه مطلب
ايوان زايتسف

مصاحبه با بازیکنان ایتالیا پیش از ترک تهران/ ویدئو

1612
ادامه مطلب
JVID9990

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین پیش از ترک تهران/ ویدئو

1252
ادامه مطلب
5C7A0474

مصاحبه با بازیکنان صربستان پیش از ترک تهران/ ویدئو

1140
ادامه مطلب
JVID9712

مصاحبه با داوران لیگ جهانی پیش از ترک تهران/ ویدئو

585
ادامه مطلب
5C7A1362

ایران – آرژانتین از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1669
ادامه مطلب
BO5I8384

مصاحبه با تماشاگران بعد از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

786
ادامه مطلب
JVID9360

مصاحبه با بازیکنان ایران و آرژانتین بعد بازی/ ویدئو

1092
ادامه مطلب
BO5I8529

خلاصه بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

468
ادامه مطلب
JVID9776

مصاحبه با تماشاگران در حین بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

1196
ادامه مطلب