آرشیو ویدئو

بهروز عطائی

عطایی: برنامه های خود را از همین مرحله اول آغاز می کنیم/ ویدئو

375
ادامه مطلب
ايوان زايتسف

مصاحبه با بازیکنان ایتالیا پیش از ترک تهران/ ویدئو

1564
ادامه مطلب
JVID9990

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین پیش از ترک تهران/ ویدئو

1209
ادامه مطلب
5C7A0474

مصاحبه با بازیکنان صربستان پیش از ترک تهران/ ویدئو

1094
ادامه مطلب
JVID9712

مصاحبه با داوران لیگ جهانی پیش از ترک تهران/ ویدئو

542
ادامه مطلب
5C7A1362

ایران – آرژانتین از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1627
ادامه مطلب
BO5I8384

مصاحبه با تماشاگران بعد از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

740
ادامه مطلب
JVID9360

مصاحبه با بازیکنان ایران و آرژانتین بعد بازی/ ویدئو

1060
ادامه مطلب
BO5I8529

خلاصه بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

423
ادامه مطلب
JVID9776

مصاحبه با تماشاگران در حین بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

1150
ادامه مطلب
5C7A0401

مصاحبه با هنرمندان در بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

1324
ادامه مطلب
JVID8987

ایتالیا – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

995
ادامه مطلب
5C7A0101

نشست خبری بعد از بازی صربستان – ایتالیا/ ویدئو

947
ادامه مطلب
JVID9095

ورود تیم های ایران و آرژانتین به سالن/ ویدئو

1334
ادامه مطلب
5C7A0102

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایتالیا و صربستان/ ویدئو

900
ادامه مطلب
5C7A0198

خلاصه بازی ایتالیا – صربستان/ ویدئو

760
ادامه مطلب
Rakhtkan3

رختکن تیم ملی قبل از بازی با آرژانتین/ ویدئو

762
ادامه مطلب
NAJB0832

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

646
ادامه مطلب