آرشیو ویدئو

NAJB1339

خلاصه بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

664
ادامه مطلب
JVID7845

ورود تیم های ایران و ایتالیا به سالن/ ویدئو

1016
ادامه مطلب
NAJB0283

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین و صربستان بعد از بازی/ ویدئو

703
ادامه مطلب
NAJB0730

نشست خبری بعد از بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

325
ادامه مطلب
havadaran2

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

439
ادامه مطلب
rakhtkan1

تصاویری از رختکن تیم ملی قبل از بازی با ایتالیا/ ویدئو

837
ادامه مطلب
NAJB0589

خلاصه بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

366
ادامه مطلب
NAJB9868

ایران – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1127
ادامه مطلب
JVID7832

نشست خبری بعد از بازی ایران و صربستان/ ویدئو

589
ادامه مطلب
JVID7800

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و صربستان/ ویدئو

555
ادامه مطلب
JVID7403

مصاحبه با هنرمندان و تماشاگران در بازی ایران و صربستان/ ویدئو

454
ادامه مطلب
JVID5692

مصاحبه بازیکنان ایتالیا و آرژانتین بعد از بازی/ ویدئو

367
ادامه مطلب
NAJB0022

خلاصه بازی ایران – صربستان/ ویدئو

632
ادامه مطلب
ايوان زايتسف

ایتالیا – آرژانتین از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

262
ادامه مطلب
NAJB1903

خلاصه دیدار ایتالیا و آرژانتین/ ویدئو

470
ادامه مطلب
JVID6266

ورود تیم های ایران و صربستان به سالن/ ویدئو

621
ادامه مطلب
Rakhtkan

تصاویری از رختکن تیم ملی قبل از بازی با صربستان/ ویدئو

370
ادامه مطلب
ser

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران و صربستان/ ویدئو

431
ادامه مطلب