آرشیو ویدئو

LIR2454

روحیه فوق العاده تیم، قبل از رویارویی با قزاقستان

263
ادامه مطلب
LIR4800

سخت میکوشند برای ساختن رویایشان، والیبال

188
ادامه مطلب
AMAN7172

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز پنجم مسابقات در یک دقیقه

251
ادامه مطلب
Ardabil_Historical_pic1

بازدید کمیته کنترل و تیم ملی ژاپن از آرامگاه شیخ صفی

224
ادامه مطلب
LIR2432

سکوهای پرهیجان و مردم غیور اردبیل را اینجا ببینید

270
ادامه مطلب
LIR0872

سیچلو بی نظیر است …

257
ادامه مطلب
feeeeeeeeddddddddd-111

مصاحبه با بازیکنان تیم ملی امید پس از پیروزی مقابل چین

326
ادامه مطلب
photo_2017-05-05_17-45-45

سیچلو: اگه یک چهارم نهایی ببازیم همه شما منو می کشید

250
ادامه مطلب
photo_2017-05-05_17-45-45

شاگردان سیچلو نفس چینیها را گرفتند

249
ادامه مطلب
photo_2017-05-05_16-06-36

ورود امیدهای ایران به جهنم ۶۰۰۰ نفری رضازاده

218
ادامه مطلب
AMAN7172

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز چهارم مسابقات در یک دقیقه

202
ادامه مطلب
fedddddddddddddddeeee-2

مالزی دومین قربانی ایران نام گرفت

257
ادامه مطلب
photo_2017-05-01_18-39-39

شور بی نظیر مردم اردبیل در حمایت از تیم ملی

216
ادامه مطلب
photo_2017-05-04_16-09-08

لحظه ورود امیدهای والیبال ایران به سالن مملو ۶۰۰۰ نفری اردبیل

304
ادامه مطلب
ALIR6620

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز سوم مسابقات در یک دقیقه

238
ادامه مطلب
feeeeeeeeddddddddd-111

گفتگو با سیچلو درباره شرایط تیم ملی و خطرناکترین رقیب

294
ادامه مطلب
Untitled

استرالیا در اردبیل بی هوادار نبود

225
ادامه مطلب
AMAN7172

۶۰ ثانیه – رویدادهای روز دوم مسابقات در یک دقیقه

202
ادامه مطلب