آرشیو ویدئو

LIR8321

سیچلو: شما دوست دارید بگویم ساده است ولی هیچوقت نیست!

117
ادامه مطلب
LIR6909 (1)

ایران قزاقستان را در هم کوبید و به نیمه نهایی راه یافت

122
ادامه مطلب
LIR2454

روحیه فوق العاده تیم، قبل از رویارویی با قزاقستان

141
ادامه مطلب
LIR4800

سخت میکوشند برای ساختن رویایشان، والیبال

122
ادامه مطلب
AMAN7172

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز پنجم مسابقات در یک دقیقه

131
ادامه مطلب
Ardabil_Historical_pic1

بازدید کمیته کنترل و تیم ملی ژاپن از آرامگاه شیخ صفی

117
ادامه مطلب
LIR2432

سکوهای پرهیجان و مردم غیور اردبیل را اینجا ببینید

153
ادامه مطلب
LIR0872

سیچلو بی نظیر است …

135
ادامه مطلب
feeeeeeeeddddddddd-111

مصاحبه با بازیکنان تیم ملی امید پس از پیروزی مقابل چین

185
ادامه مطلب
photo_2017-05-05_17-45-45

سیچلو: اگه یک چهارم نهایی ببازیم همه شما منو می کشید

153
ادامه مطلب
photo_2017-05-05_17-45-45

شاگردان سیچلو نفس چینیها را گرفتند

134
ادامه مطلب
photo_2017-05-05_16-06-36

ورود امیدهای ایران به جهنم ۶۰۰۰ نفری رضازاده

138
ادامه مطلب
AMAN7172

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز چهارم مسابقات در یک دقیقه

118
ادامه مطلب
fedddddddddddddddeeee-2

مالزی دومین قربانی ایران نام گرفت

147
ادامه مطلب
photo_2017-05-01_18-39-39

شور بی نظیر مردم اردبیل در حمایت از تیم ملی

132
ادامه مطلب
photo_2017-05-04_16-09-08

لحظه ورود امیدهای والیبال ایران به سالن مملو ۶۰۰۰ نفری اردبیل

147
ادامه مطلب
ALIR6620

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز سوم مسابقات در یک دقیقه

127
ادامه مطلب
feeeeeeeeddddddddd-111

گفتگو با سیچلو درباره شرایط تیم ملی و خطرناکترین رقیب

150
ادامه مطلب