آرشیو ویدئو

photo_2017-05-05_17-45-45

سیچلو: اگه یک چهارم نهایی ببازیم همه شما منو می کشید

98
ادامه مطلب
photo_2017-05-05_17-45-45

شاگردان سیچلو نفس چینیها را گرفتند

90
ادامه مطلب
photo_2017-05-05_16-06-36

ورود امیدهای ایران به جهنم ۶۰۰۰ نفری رضازاده

85
ادامه مطلب
AMAN7172

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز چهارم مسابقات در یک دقیقه

79
ادامه مطلب
fedddddddddddddddeeee-2

مالزی دومین قربانی ایران نام گرفت

98
ادامه مطلب
photo_2017-05-01_18-39-39

شور بی نظیر مردم اردبیل در حمایت از تیم ملی

90
ادامه مطلب
photo_2017-05-04_16-09-08

لحظه ورود امیدهای والیبال ایران به سالن مملو ۶۰۰۰ نفری اردبیل

104
ادامه مطلب
ALIR6620

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز سوم مسابقات در یک دقیقه

88
ادامه مطلب
feeeeeeeeddddddddd-111

گفتگو با سیچلو درباره شرایط تیم ملی و خطرناکترین رقیب

98
ادامه مطلب
Untitled

استرالیا در اردبیل بی هوادار نبود

102
ادامه مطلب
AMAN7172

۶۰ ثانیه – رویدادهای روز دوم مسابقات در یک دقیقه

83
ادامه مطلب
photo_2017-05-02_21-41-51

تمرین شبانه و مصاحبه با مهدی نفر

84
ادامه مطلب
feeeeeeeeddddddddd-221

۶۰ ثانیه – رویدادهای روز اول مسابقات در یک دقیقه

75
ادامه مطلب
feeeeeeeeddddddddd-30

شروع مقتدرانه امیدهای ایران/ ویدئو

77
ادامه مطلب
photo_2017-05-01_18-39-39

سالن ۶۰۰۰ نفری رضازاده از حجم تشویق اردبیلیها می لرزد

90
ادامه مطلب
photo_2017-05-01_17-25-04

تیم ملی ایران با یاد زنده یاد حسین معدنی به زمین آمد

83
ادامه مطلب
Untitled

حضور تماشاگران اردبیلی ساعت ها قبل از بازی ایران

94
ادامه مطلب
Untitled

حس و حال مردم اردبیل قبل از شروع مسابقات

92
ادامه مطلب