آرشیو ویدئو

JVID8718

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و ایتالیا بعد از بازی/ ویدئو

476
ادامه مطلب
JVID8913

نشست خبری بعد از بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

557
ادامه مطلب
NAJB1581

مصاحبه با هنرمندان در حین بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

553
ادامه مطلب
NAJB0851

مصاحبه با تماشاگران در حین بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

532
ادامه مطلب
NAJB1339

خلاصه بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

651
ادامه مطلب
JVID7845

ورود تیم های ایران و ایتالیا به سالن/ ویدئو

999
ادامه مطلب
NAJB0283

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین و صربستان بعد از بازی/ ویدئو

686
ادامه مطلب
NAJB0730

نشست خبری بعد از بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

312
ادامه مطلب
havadaran2

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

426
ادامه مطلب
rakhtkan1

تصاویری از رختکن تیم ملی قبل از بازی با ایتالیا/ ویدئو

828
ادامه مطلب
NAJB0589

خلاصه بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

356
ادامه مطلب
NAJB9868

ایران – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1111
ادامه مطلب
JVID7832

نشست خبری بعد از بازی ایران و صربستان/ ویدئو

572
ادامه مطلب
JVID7800

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و صربستان/ ویدئو

542
ادامه مطلب
JVID7403

مصاحبه با هنرمندان و تماشاگران در بازی ایران و صربستان/ ویدئو

439
ادامه مطلب
JVID5692

مصاحبه بازیکنان ایتالیا و آرژانتین بعد از بازی/ ویدئو

357
ادامه مطلب
NAJB0022

خلاصه بازی ایران – صربستان/ ویدئو

619
ادامه مطلب
ايوان زايتسف

ایتالیا – آرژانتین از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

251
ادامه مطلب