آرشیو ویدئو

بهروز عطائی

عطایی: برنامه های خود را از همین مرحله اول آغاز می کنیم/ ویدئو

309
ادامه مطلب
ايوان زايتسف

مصاحبه با بازیکنان ایتالیا پیش از ترک تهران/ ویدئو

1474
ادامه مطلب
JVID9990

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین پیش از ترک تهران/ ویدئو

1119
ادامه مطلب
5C7A0474

مصاحبه با بازیکنان صربستان پیش از ترک تهران/ ویدئو

1003
ادامه مطلب
JVID9712

مصاحبه با داوران لیگ جهانی پیش از ترک تهران/ ویدئو

489
ادامه مطلب
5C7A1362

ایران – آرژانتین از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1535
ادامه مطلب
BO5I8384

مصاحبه با تماشاگران بعد از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

666
ادامه مطلب
JVID9360

مصاحبه با بازیکنان ایران و آرژانتین بعد بازی/ ویدئو

970
ادامه مطلب
BO5I8529

خلاصه بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

358
ادامه مطلب
JVID9776

مصاحبه با تماشاگران در حین بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

1062
ادامه مطلب
5C7A0401

مصاحبه با هنرمندان در بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

1219
ادامه مطلب
JVID8987

ایتالیا – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

912
ادامه مطلب
5C7A0101

نشست خبری بعد از بازی صربستان – ایتالیا/ ویدئو

856
ادامه مطلب
JVID9095

ورود تیم های ایران و آرژانتین به سالن/ ویدئو

1257
ادامه مطلب
5C7A0102

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایتالیا و صربستان/ ویدئو

806
ادامه مطلب
5C7A0198

خلاصه بازی ایتالیا – صربستان/ ویدئو

667
ادامه مطلب
Rakhtkan3

رختکن تیم ملی قبل از بازی با آرژانتین/ ویدئو

695
ادامه مطلب
NAJB0832

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

553
ادامه مطلب