آرشیو ویدئو

NAJB0832

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

494
ادامه مطلب
JVID8547

ایران – ایتالیا از نگاه ۳۰۶۰ / ویدئو

585
ادامه مطلب
NAJB0632

آرژانتین – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

373
ادامه مطلب
NAJB0826

مصاحبه با تماشاگران بعد از بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

464
ادامه مطلب
JVID8718

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و ایتالیا بعد از بازی/ ویدئو

448
ادامه مطلب
JVID8913

نشست خبری بعد از بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

519
ادامه مطلب
NAJB1581

مصاحبه با هنرمندان در حین بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

522
ادامه مطلب
NAJB0851

مصاحبه با تماشاگران در حین بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

495
ادامه مطلب
NAJB1339

خلاصه بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

603
ادامه مطلب
JVID7845

ورود تیم های ایران و ایتالیا به سالن/ ویدئو

966
ادامه مطلب
NAJB0283

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین و صربستان بعد از بازی/ ویدئو

640
ادامه مطلب
NAJB0730

نشست خبری بعد از بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

282
ادامه مطلب
havadaran2

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

399
ادامه مطلب
rakhtkan1

تصاویری از رختکن تیم ملی قبل از بازی با ایتالیا/ ویدئو

806
ادامه مطلب
NAJB0589

خلاصه بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

333
ادامه مطلب
NAJB9868

ایران – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1070
ادامه مطلب
JVID7832

نشست خبری بعد از بازی ایران و صربستان/ ویدئو

522
ادامه مطلب
JVID7800

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و صربستان/ ویدئو

512
ادامه مطلب