آرشیو ویدئو

JVID8913

نشست خبری بعد از بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

502
ادامه مطلب
NAJB1581

مصاحبه با هنرمندان در حین بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

507
ادامه مطلب
NAJB0851

مصاحبه با تماشاگران در حین بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

484
ادامه مطلب
NAJB1339

خلاصه بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

584
ادامه مطلب
JVID7845

ورود تیم های ایران و ایتالیا به سالن/ ویدئو

949
ادامه مطلب
NAJB0283

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین و صربستان بعد از بازی/ ویدئو

623
ادامه مطلب
NAJB0730

نشست خبری بعد از بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

268
ادامه مطلب
havadaran2

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

388
ادامه مطلب
rakhtkan1

تصاویری از رختکن تیم ملی قبل از بازی با ایتالیا/ ویدئو

795
ادامه مطلب
NAJB0589

خلاصه بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

325
ادامه مطلب
NAJB9868

ایران – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1053
ادامه مطلب
JVID7832

نشست خبری بعد از بازی ایران و صربستان/ ویدئو

509
ادامه مطلب
JVID7800

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و صربستان/ ویدئو

502
ادامه مطلب
JVID7403

مصاحبه با هنرمندان و تماشاگران در بازی ایران و صربستان/ ویدئو

397
ادامه مطلب
JVID5692

مصاحبه بازیکنان ایتالیا و آرژانتین بعد از بازی/ ویدئو

324
ادامه مطلب
NAJB0022

خلاصه بازی ایران – صربستان/ ویدئو

575
ادامه مطلب
ايوان زايتسف

ایتالیا – آرژانتین از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

209
ادامه مطلب
NAJB1903

خلاصه دیدار ایتالیا و آرژانتین/ ویدئو

419
ادامه مطلب