آرشیو ویدئو

havadaran2

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

365
ادامه مطلب
rakhtkan1

تصاویری از رختکن تیم ملی قبل از بازی با ایتالیا/ ویدئو

769
ادامه مطلب
NAJB0589

خلاصه بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

306
ادامه مطلب
NAJB9868

ایران – صربستان از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

1010
ادامه مطلب
JVID7832

نشست خبری بعد از بازی ایران و صربستان/ ویدئو

479
ادامه مطلب
JVID7800

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و صربستان/ ویدئو

469
ادامه مطلب
JVID7403

مصاحبه با هنرمندان و تماشاگران در بازی ایران و صربستان/ ویدئو

371
ادامه مطلب
JVID5692

مصاحبه بازیکنان ایتالیا و آرژانتین بعد از بازی/ ویدئو

296
ادامه مطلب
NAJB0022

خلاصه بازی ایران – صربستان/ ویدئو

546
ادامه مطلب
ايوان زايتسف

ایتالیا – آرژانتین از نگاه ۳۰۶۰/ ویدئو

176
ادامه مطلب
NAJB1903

خلاصه دیدار ایتالیا و آرژانتین/ ویدئو

391
ادامه مطلب
JVID6266

ورود تیم های ایران و صربستان به سالن/ ویدئو

532
ادامه مطلب
Rakhtkan

تصاویری از رختکن تیم ملی قبل از بازی با صربستان/ ویدئو

305
ادامه مطلب
ser

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران و صربستان/ ویدئو

361
ادامه مطلب
0Q1A2541

آخرین تمرین تیم ملی ایران با حضور اصحاب رسانه/ ویدئو

319
ادامه مطلب
Azadi12000CapacityhallispackedupwiththeenthusiastfansofIran

در حاشیه آماده سازی سالن ۱۲ هزاری نفری/ ویدئو

191
ادامه مطلب
Team Serbia during national anthem ceremony

صرب ها هم رسیدند/ ویدئو

148
ادامه مطلب
Italy

تیم ملی والیبال ایتالیا وارد تهران شد/ ویدئو

476
ادامه مطلب