پروجیا، سری آ، تغییر مربی، لاتینا

ثمره مثبت کوچ کواچ از پروجا

تیم باشگاهی پروجیا با تغییر مربی توانست ثمره مثبت این تصمیم ناگهانی را در اواسط فصل ببیند.
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ - ۱۰:۱۴ 0 250
ادامه مطلب