ويروس زيكا، پشه

ملی پوشان برای فرار از دست پشه چه می کنند؟

تيم ملي واليبال ايران در سفر به برزيل براي شركت در ليگ جهاني، با مشكلي به نام نيش پشه نيز مواجه است.
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ - ۰۷:۳۱ 0 500
ادامه مطلب