ورونا، لوبه، لوئیجی راندازو

دریافت کننده لوبه به ورونا پیوست

ورونا برای توان بخشی به تیم خود دریافت کننده لوبه را به تیم تزریق کرد.
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۰ 0 103
ادامه مطلب