ورونا، ساموئل هولت، لژیونرهای نیمکت نشین

تخلیه ورونا از لژیونرهای نیمکت نشین

ورونا مشغول تخلیه نیمکت خود از لژیونرهایی است که فرصت بازی پیدا نمی کنند.
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ - ۲۳:۰۶ 0 140
ادامه مطلب