ورودیه

برای ورود به لیگ چقدر باید پرداخت کرد؟

سازمان ليگ فدراسيون واليبال مبلغ وروديه رقابت ها باشگاهي امسال را در دسته هاي مختلف اعلام کرد.
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - ۰۹:۲۰ 0 96
ادامه مطلب

کدام تیم نخستین ورودیه لیگ را واریز کرد؟

سازمان ليگ فدراسيون واليبال مبلغ هشتصد ميليون ریال را به عنوان وروديه ليگ برتر امسال اعلام کرده است.
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ - ۰۶:۰۱ 0 303
ادامه مطلب