هوادار

خواهش تراویسا از هواداران ارومیه ای چیست؟

تراويسا سرمربي تيم شهرداري اروميه از هواداران واليبال خواهش کردکه در مسابقات حاشيه سازي نکنند.
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ - ۱۰:۵۵ 0 171
ادامه مطلب