مارسلو مندز، مربی ساداکروزیرو، گزینه اول لهستان، قراداد دو ساله، مانع

موانع مرد شماره یک لهستانی ها برای هدایت تیم ملی

مارسلو مندز، گزینه اول لهستانی ها مذاکرات خود را با فدراسیون ملی لهستان افشا کرد اما برای نشستن روی این صندلی موانعی دارد که نادیده پنداشتن آن ممکن نیست.
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ - ۱۳:۰۳ 0 282
ادامه مطلب