لوکاس ژیگادلو، بانک سرمایه، لیگ برتر، پاسور لهستانی،