فرهاد نظري افشار، تيم ملي

نظری افشار: می خواستم موریلوی تیم ملی ایران باشم

دريافت كننده خط خورده تيم ملي واليبال گفت: مي خواستم نقش موريلو اندرس در برزيل را براي تيم ملي ايران بازي كنم تا هر زماني كه تيم با مشكل دريافت مواجه شد وارد زمين شوم.
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ - ۱۱:۴۵ 0 307
ادامه مطلب