فرهاد قائمی، مدیسن بال، تمرین تیم ملی

مشکل فرهاد قائمی با توپی که سنگین تر از اوست

دریافت کننده تیم ملی والیبال هنگام تمرین با توپ مدیسن بال با مشکل مواجه شده بود.
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ - ۱۰:۱۶ 0 770
ادامه مطلب