فرهاد قائمی، لیگ جهانی 2016

دریافت کننده تیم ملی در بیمارستانفرهاد قائمی هفته نخست لیگ جهانی را از دست می دهد؟

بازیکن پست دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران به دلیل عفونت ریه، هفته نخست لیگ جهانی را از دست داد.
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ - ۲۲:۰۲ 0 2319
ادامه مطلب