فرهاد قائمی، بانک سرمایه،

قائمی به بانک سرمایه پیوست؟

دریافت کننده ملی پوش به احتمال فراوان فصل آینده در تیم بانک سرمایه بازی خواهد کرد.
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ - ۱۳:۲۵ 0 1259
ادامه مطلب