فرهاد قائمي

قائمی: پیش‌گویی کردن به ضررمان است!

دريافت کننده تيم واليبال بانک سرمايه گفت: در يچ يک از بازي‌ها خودرا از پيش برنده نمي‌دانيم چون به ضررمان تمام مي‌شود.
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ - ۱۹:۰۲ 0 293
ادامه مطلب

سیامک افروزی: بدن فرهاد به فیزیوها جواب مثبت داد

پزشک تيم واليبال بانک سرمايه گفت: خوشبختانه آسيب ديدگي فرهاد قائمي رو به بهبود است و مشکل خاصي نيست.
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - ۱۹:۲۶ 0 187
ادامه مطلب