سيدمحمد موسوی، تمرین تیم ملی

سید به اردوی تیم ملی بازگشت

محمد موسوی شب گذشته بعد از طی یک دوره درمان در بیمارستان به محل کمپ اردوی تیم ملی بازگشت.
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ - ۰۷:۲۴ 0 709
ادامه مطلب