سيدمحمد موسوي، عادل غلامي، مدافع مياني، مسابقه تداركاتي، انتخابي المپيك، لهستان

مقایسه آماری مدافعان میانی ایران و لهستان

مقايسه دو مدافع مياني اصلي در تيم هاي ايران ولهستان نشان مي دهد كه لهستاني ها از قد بلندتري برخوردار هستند ولي از نظر آماري و توانمندي قابل قياس با سيد محمد موسوي نيستند.
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ - ۰۶:۲۶ 0 486
ادامه مطلب