سيامک افروزي

سیامک افروزی: بدن فرهاد به فیزیوها جواب مثبت داد

پزشک تيم واليبال بانک سرمايه گفت: خوشبختانه آسيب ديدگي فرهاد قائمي رو به بهبود است و مشکل خاصي نيست.
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - ۱۹:۲۶ 0 195
ادامه مطلب