سيامك افروزي، پزشك تيم ملي، تمرين تيم ملي، مصدوميت

علت مصدومیت های بازیکنان تیم ملی از نگاه افروزی

پزشك تيم ملي واليبال درباره علت مصدوميت چند بازيكن در هفته هاي اخير به انگيزه و از بين رفتن تمركز آنها اشاره كرد.
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ - ۰۶:۱۶ 0 382
ادامه مطلب