سيامك افروزي، فرهاد قائمي، امير غفور، مصدوميت، تيم ملي ايران

افروزی: قائمی دو هفته نمی تواند والیبال بازی کند/شاید غفور به هفته دوم لیگ جهانی برسد

پزشك تيم ملي واليبال ايران گفت: فرهاد قائمي تا دو هفته پس از بستري شدن از بيمارستان نمي تواند واليبال بازي كند اما امير غفور شايد به هفته دوم ليگ جهاني برسد.
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ - ۰۸:۵۰ 0 974
ادامه مطلب