جوانان، قطرريال ریکاردو،

قهرمانی جوانان آسیا - تایواننقطه قوت جوانان ایران از زبان یک سرمربی آرژانتینی

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان قطر نقطه قوت ایران را اشتباهات نداشتن این تیم دانست.
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ - ۲۲:۲۲ 0 421
ادامه مطلب