تراويسا

چرا تراویسا نرفته برگشت؟

يوبومير تراويسا سرمربي تيم واليبال شهرداري اروميه به ايتاليا رفت و در کمتر از 72 ساعت به ايران بازگشت.
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ - ۲۳:۲۹ 0 176
ادامه مطلب