اروين انگاپث، تيم ملي فرانسه، ديدار تداركاتي

انگاپث پنجشنبه به اردوی فرانسه می پیوندد

ستاره تيم ملي واليبال فرانسه از پنجشنبه به اردوي اين تيم براي برگزاري دو ديدار تداركاتي مقابل ايران ملحق مي شود.
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ - ۰۷:۵۶ 0 645
ادامه مطلب