آمار

مقایسه آماری مدافعان میانی ایران و لهستان

مقايسه دو مدافع مياني اصلي در تيم هاي ايران ولهستان نشان مي دهد كه لهستاني ها از قد بلندتري برخوردار هستند ولي از نظر آماري و توانمندي قابل قياس با سيد محمد موسوي نيستند.
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ - ۰۶:۲۶ 0 315
ادامه مطلب