آرشیو گالری

0Q1A6377 copy

سجادی باز هم به تماشای تمرینات سخت ملی پوشان آمد

944
ادامه مطلب
ABC_0276

تمرین تیم ملی زیر نظر لوزانو

1219
ادامه مطلب
B64A8570

لوزانو آمد/عکس

1114
ادامه مطلب
0Q1A5274

تمرین ملی پوشان در روز یکشنبه/عکس

989
ادامه مطلب
0Q1A4674

دکتر سجادی مهمان والیبال ها در سومین جلسه تیم ملی

1087
ادامه مطلب
0Q1A4543

نخستین تمرین گروه اول تیم ملی والیبال

1223
ادامه مطلب
0Q1A3884

نخستین تمرین گروه دوم تیم ملی

996
ادامه مطلب