اخبار و گزارش

AMAN9137

اختتامیه اردوی برون مرزی به همراه تولد نظری افشار

20
ادامه مطلب
LIR9077

تیم ملی امید ایران مقتدرانه قهرمان آسیا شد

43
ادامه مطلب
AMAN7172

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز هفتم مسابقات در یک دقیقه

23
ادامه مطلب
LIR0055

امیدهای ایران وارد ورزشگاه شدند؛ فینال در راه است…

20
ادامه مطلب
LIR8006

ایران برای راهیابی به فینال به مصاف تایلند خواهد رفت

16
ادامه مطلب
AMAN7172

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز ششم مسابقات در یک دقیقه

15
ادامه مطلب
LIR7558

مصاحبه با بازیکنان و کادر فنی بعد از برد قاطعانه

16
ادامه مطلب
LIR2454

روحیه فوق العاده تیم، قبل از رویارویی با قزاقستان

22
ادامه مطلب
AMAN7172

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز پنجم مسابقات در یک دقیقه

14
ادامه مطلب
Ardabil_Historical_pic1

بازدید کمیته کنترل و تیم ملی ژاپن از آرامگاه شیخ صفی

17
ادامه مطلب
LIR2432

سکوهای پرهیجان و مردم غیور اردبیل را اینجا ببینید

21
ادامه مطلب
AMAN7172

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز چهارم مسابقات در یک دقیقه

14
ادامه مطلب
ALIR6620

۶۰ ثانیه-رویدادهای روز سوم مسابقات در یک دقیقه

18
ادامه مطلب
photo_2017-05-02_21-41-51

تمرین شبانه و مصاحبه با مهدی نفر

21
ادامه مطلب
feeeeeeeeddddddddd-221

۶۰ ثانیه – رویدادهای روز اول مسابقات در یک دقیقه

18
ادامه مطلب
photo_2017-05-01_18-39-39

سالن ۶۰۰۰ نفری رضازاده از حجم تشویق اردبیلیها می لرزد

24
ادامه مطلب
Untitled

حضور تماشاگران اردبیلی ساعت ها قبل از بازی ایران

22
ادامه مطلب
Untitled

حس و حال مردم اردبیل قبل از شروع مسابقات

21
ادامه مطلب